zs Základní škola:

Je málotřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. V současné době má 2 třídy.

Kapacita školy je 60 žáků. Součástí školy je malá zahrádka, která je využívána především v rámci školní družiny a také dvorek,

kde děti mohou trávit v letních měsících výuku

i přestávky. Absenci tělocvičny škola nahrazuje výukou tělesné výchovy v místní Sokolovně.

Plavecký výcvik se uskutečňuje v Plavecké škole Cézavan v Nové Vsi, kde je zajištěna kvalitní i bezpečná výuka.

Po výuce škola nabízí také kroužky jako je Angličtina nebo rukodělný kroužek Šikulka.

Škola má i bezbariérový přístup, což umožňuje vzdělávat i děti s tělesným postižením.

Škola využívá moderní výukové pomůcky a aplikace, například interaktivní tabule nebo nooteboky.
Přehled hlavní činnosti:
 

Organizace je základní školou se školní družinou, mateřskou školou a školní jídelnou.

Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.Zřizovatel školy:
 

Obec Moravské Bránice

 Adresa:            Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice

tel.:                   +420 546 421 622

e-mail:             podatelna@moravskebranice.cz

www:               www.moravskebranice.czHistorie:

Škola v Moravských Bránicích existovala již od roku 1758. V té době ji navštěvovalo celkem 44 dětí.

V roce 1807 školu navštěvovalo už jen 28 dětí, a proto filiální škola v Moravských Bránicích na kratší dobu zanikla.

Děti tedy musely pěšky chodit do triviální školy v Dolních Kounicích, která byla od roku 1781 dvoutřídní.

Svou činnost zahájila škola v Moravských Bránicích až v roce 1850. V obci však nebyla k tomuto účelu žádná vhodná budova,

přesto bylo vyučování zahájeno od školního roku 1850/51 a učilo se nejprve v soukromých domech, ve velmi stísněných poměrech na dvě směny.

V roce 1854 byla postavena nová školní budova, která po několika přestavbách během staletí slouží svému účelu dodnes.

V budově byla tehdy jedna učebna a malý byt pro správce školy.

V roce 1924 byly provedeny ve škole další stavební úpravy. Byla postavena zvláštní budova, v níž se kromě záchodů nacházela

i komora a školní kabinet, který měl být používán i jako místnost pro veřejnou knihovnu. Opravena byla i střecha školy a fasáda.

V roce 1928 byla dostavěna sokolovna (výstavba zahájena 1927), a škola tak získala vhodné prostory pro výuku tělocviku.

Jeviště v nové sokolovně poskytovalo i větší možnosti nejen pro ochotnický soubor Sokola, ale i pro divadelní hry školních dětí.

Od září 1930 byla na škole prováděna výuka podle osnov pro pětitřídní obecnou školu.

Škola se ani v šesti letech nesvobody 1939 -1945-nezpronevěřila svému poslání. Učitelé jen formálně plnili příkazy protektorátních úřadů

a snažili se dát žákům co nejvíce vědomostí pro jejich další život, jak věřili, opět ve svobodné zemi.

Za jeden z hlavních úkolů po osvobození považovalo vedení školy získat zpět místnosti, které ve škole od roku 1942 používal obecní úřad a získat prostředky na stavbu nové školy.

K výstavbě ale dosud nedošlo. Práce školy se začala po roce 1945 opět úspěšně rozvíjet a stále pestřejší byla i mimoškolní aktivita žáků.

O dobré práci naší školy v prvním poválečném období svědčí i to, že škola obdržela diplom Ministerstva školství

jako nejúspěšnější škola na okrese Brno–venkov.

Ve školním roce 1954/55 byla naše škola vzhledem k velkému počtu žáků rozšířena z dosavadní trojtřídní na čtyřtřídní.

Poněvadž ve školní budově jsou ale jen tři třídy, musela být zavedena v jedné třídě výuka na směny.

Ve školním roce 1955/56 měla zdejší škola již 131 žáků (největší počet žáků za celou dobu své existence, učitelský sbor měl 5 členů) a byla proto organizována jako pětitřídní.

Od školního roku 1970/71 byla škola organizována opět jako trojtřídní, protože celkový počet žáků se snížil na 70.

Ve školním roce 1975/76 byla provedena generální oprava školní budovy, výuka probíhala částečně v místní sokolovně.

Stavební práce byly dokončeny v roce 1976. Pro větší bezpečnost žáků byl zrušen dosavadní vchod a nové vstupní dveře

do školní budovy byly umístěny na straně u potoka. Hned za vstupními dveřmi byla zřízena šatna a nové sociální zařízení se splachovacími záchody.

V objektu na dvoře byla zřízena dílna, byl rekonstruován byt pro ředitele školy a celá budova byla vybavena ústředním topením.

V objektu byla postavena kotelna.

Od školního roku 1977/78 měla škola 53 žáků a byla organizována už jako dvojtřídní s 1. - 4. postupným ročníkem.

Pátý ročník byl v souvislosti s postupnou realizací nové školské soustavy podle zákona z června 1978 převeden do ZDŠ Dolní Kounice.

Ve školním roce 1993/94 byla zřízena školní družina.

Zpracováno podle knihy Naše škola autorů: Marta Horáková a Jaroslav Sýkora (1995)

Kalendář
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Vyhledávání

Vyhledat text

Novinky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Projekty
qwe

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server